Autor „Zápisků pod černým nebem“, které budou na tomto místě postupně zveřejňovány, není fiktivní postava z počítačové hry. Je to reálný člověk, který chce ostatním zprostředkovat své zážitky ze života v domě, kde by chtěl bydlet málokdo nebo přímo z ulice, kde nějakou dobu žil s holkou, která si prostitucí vydělávala na drogy. Toto není Vybydlov, toto už není hra, kde stačí zmáčknout znovu START. Příběhy, které si budete číst jsou reálné, tak to chodí za zdmi našich klidných domácností.

Autor své zážitky stále sepisuje, postupně je budeme do této sekce přidávat. Do textů je zasahováno minimálně, aby byla zachovaná jejich autentičnost. Zároveň bychom autorovi rádi poděkovali za poskytnutí jeho záznamů a souhlasu s jejich uveřejněním.